top of page

درباره ما

با توجه به روابط اقتصادی و تجاری گسترده در میان دو کشور ایران و آلمان و نزدیک بودن یک جهش بزرگ اقتصادی در ایران بعد از تحریم های بین المللی و همچنین با در نظر گرفتن نیاز صنعتگران و تجار و اشخاص حقیقی در دو کشور به ارتباطی دقیق و راه‌گشا با یکدیگر، برای عقب نماندن از این پیشرفت اقتصادی اجتناب ناپذیر، شرکت «Germany Iran Trade House» افتخار خود می‌داند، در این مسیر همراهی امین و صادق برای شما باشد. این شرکت تسهیلاتی را فراهم آورده‌ که تجار، بازرگانان و صنعتگران ایرانی و آلمانی را برای دسترسی آسان تر به اهداف اقتصادی و فرهنگی و ارتباط با قطب‌های اقتصادی بزرگ دو کشور همراهی کرده و گامی  موثر دررونق اقتصادی کشورها بردارد و به عنوان دریچه ای جهت توسعه روابط بین المللی عمل می نماید.

خانه تجارت آلمان و ایران

bottom of page